Author: Au

Những ngày ở ký túc

Bọn tao nhập học, ríu rít như chim non, mọi người tranh thủ làm quen nhau. Môi trường mới , nhiều người mới, nhiều vùng […]

15/01/2021

Vợ bạn

Vợ của tao có vài người bạn thân, tất nhiên là cùng giới, nhưng nghe bảo thân cũng là thân từ hồi nảo hồi nào, […]

14/01/2021

Thời sinh viên

Bỏ qua những chuyện trong hóa đơn tiền truyện về thời sinh viên. Tao nhớ hồi năm đầu, lúc mà tao chưa chuyển sang xóm […]

13/01/2021