KHU VỰC DÀNH CHO CÁC CHUYÊN CƠ

Một số lưu ý mà chúng tôi muốn các huyên cơ nên cân nhắc để đảm bảo có những chuyến bay riêng tư và đảm bảo an toàn:

  • Để đảm bảo tính riêng tư của các chuyên cơ, chúng tôi khuyến khích các các bạn sử dụng nick name thay vì tên thật của mình.
  • Tất cả các thông số của chuyên cơ (email, SĐT) sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi KHÔNG CUNG CẤP thông tin cũng như chia sẻ dữ liệu của chuyên cơ cho bất kỳ ai và bất lỳ bên nào, căng quá thì chúng tôi sẽ xóa hết.
  • Chúng tôi dựa trên những thông tin và yêu cầu của chuyên cơ đưa ra để so sánh với các thông tin mà phi công đã gửi cho chúng tôi, nếu khớp phi công và chuyên cơ sẽ có thông tin của nhau để tự giao hợp (viết tắt của giao lưu và phối hợp).
  • Thông tin về phi công phù hợp sẽ được chúng tôi gửi qua email bạn đã cung cấp, SĐT của chuyên cơ sẽ chỉ được gửi đến cho phi công phù hợp.
  • Chúng tôi hoàn toàn không thu bất cứ loại phí gì, để ủng hộ chúng tôi các bạn có thể click vào bất cứ banner quảng cáo nào trên website đã là một sự động viên vô cùng to lớn rồi.
  • Hãy đảm bảo mình là một người có ý thức trong mỗi hành động để giữ gìn một văn hóa hàng không tốt đẹp.

Nhập thông tin xong bạn có thể thong thả xem những câu truyện 18+ để nâng cao các tính năng cho chuyên cơ của mình tại đây.

Hãy ghi tất cả các tiêu chuẩn, kỹ năng mà máy bay mong muốn ở phi công ra đây.