Category: Truyện người lớn

Truyện người lớn dành cho những người đã trưởng thành. Vui buồn, dữ dội và dịu êm đó là thế giới của người lớn mà khi còn trẻ con chẳng thể nào biết được. Đừng bỏ lỡ

Bố vợ tôi

Ngoài bố ruột, mẹ ruột ra, thì người mà tốt với tôi nhất, lo lắng cho tôi nhiều nhất, ấy chính là bố vợ tôi! […]

07/01/2021