Category: Truyện ngắn

Dầu khí

Giừa đồng không mông quạnh mọc lên 1 căn nhà. Bảo đấy là căn nhà cổ cũng không đúng vì nhà cổ làm gì có […]

23/09/2020