Tìm về ký ức ngày những ngày sinh viên

Truyện chia sẻ bởi Ký Ức Sinh Viên trên xamvn Tao nhớ như in cái ngày lên mạng xem kết quả thi đại học năm đó,16,25 điểm/3 môn khối A thời làm tự luận,tất nhiên là trượt vì đú theo mấy ông giời ở lớp thi BK.Khối B gọi là … Đọc tiếp Tìm về ký ức ngày những ngày sinh viên