Wednesday, 12 May, 2021

Thẻ: Truyện pháp y

Những câu truyện của ngành pháp y được viết lại qua những lời kể của người làm nghề. Người xem lưu ý cân nhắc trước khi xem bởi đây là khu vực không dành cho người yếu tim

Quá trình phân hủy bắt đầu vài phút sau khi chết. Ngay sau khi tim ngừng đập, các tế bào trở nên thiếu oxy, độ axit tăng lên, các độc hại tích lũy bên trong bắt đầu gây ra các ……

Admin nghe mấy bạn hóng cái bộ phim Thiên Linh Cái admin sẽ giới thiệu về vụ án có thật này nhé.Đây chính là khu vực Cồn Tân Long. Nhìn từ trên chuyến phà An Hòa chính là nơi câu ……

Tóc và móng tay trông như đang mọc dài ra Hẳn bạn từng nghe tóc và móng tay tiếp tục mọc sau khi người chết nằm trong quan tài? Không phải đâu, mặc dù trông đúng thế thật! Khi người ……