Tag: Truyện pháp y

Những câu truyện của ngành pháp y được viết lại qua những lời kể của người làm nghề. Người xem lưu ý cân nhắc trước khi xem bởi đây là khu vực không dành cho người yếu tim