Wednesday, 12 May, 2021

Thẻ: Truyện ngắn hay

Tác giả: Trương Thang ViênNguồn : http://renjian.163.com/18/1123/14/E…zsvxxmavb1T9gkrL_T-5wCL9yOEDL0zPbiNUopKGoR2p4 5.Mùa hè năm ấy, mẹ làm việc xa nhà, đi cùng với mẹ lúc đó có một chú người Trùng Khánh ở trên thị trấn. Hai bên thường gặp nhau, tôi và anh trai ……

Tác giả: Trương Thang ViênNguồn : http://renjian.163.com/18/1123/14/E…zsvxxmavb1T9gkrL_T-5wCL9yOEDL0zPbiNUopKGoR2p4_______________26 năm trước, nếu như mẹ tôi không bị người ta lừa bán đi, nếu mẹ chạy thoát khỏi nông trại ấy, nếu mẹ được gả cho một người đàn ông có gia cảnh khấm ……