Tag: phạm thị hải yến

Anh Thái đi “phó đà”

Đây là một chuyện rất nhạy cảm. Mới có khoảng 3 người biết. Chả là vào những ngày sau khi chị Đào đi lấy chồng. […]

29/02/2020

Chuyện lão Quỳnh

Xóm tao có lão Quỳnh. Nát rượu nhất cmn xóm. Mỗi lần hết tiền mua rượu, lại thực hiện chính sách lấy của nhà giàu […]

20/11/2019