Wednesday, 12 May, 2021

Thẻ: những tháng năm quân ngũ

Những hôm chủ nhật rảnh rổi bọn em thường lôi nhau ra cắt tóc cho nhau, ở nhà em chưa cắt tóc cho ai bao giờ nhưng bữa đó có thằng tình nguyện ngồi cho em tập cắt. Trước khi ……

Mới kể xong 5 tháng huấn luyện post lên thì nhận được tin nhắn của anh M, ảnh bảo 5 tháng nhiều kỷ niệm thế sao mày lể sơ sài vậy. Có nhiều cái hay ho cứ kể đi, lúc ……

Sau tết em nhận lệnh chuyển đơn vị vào học tập công tác ở lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Theo như mô tả của ban quân lực thì em vào đó để học ……

Ở doanh trại bộ đội ngoài thời gian làm nhiệm vụ và học tập huấn luyện thì sẽ là thời gian thể dục thể thao. Môn thể thao được ưa chuộng nhất chính là bòng chuyền và em phát hiện ……

Chiếc xe ca mà xanh rêu chở bọn em từ Hòa Khương tiến về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hôm đấy trời hơi mù mịt vì đương đầu mùa mưa, sống trên núi khá lâu nay được xuống đồng ……

Sau tổng kết 3 tiếng nổ thì thời gian huấn luyện tân binh của bọn em cũng gần kết thúc, giáo trình giờ chỉ còn lại mấy bài tập điều lệ và tân trang sửa chữa lại doanh trại chờ ……

Và đó cũng là bữa rượu cuối cùng bọn em dám thực hiện trong doanh trại. Sau còn một bữa nữa nhưng ở bên ngoài, đó là bữa liên hoan chia tay 3 tháng tân binh. Cả tiểu đoàn cuối ……

Từ ngày có cái ao cá bọn em được nhậu suốt các bác ạ. Mỗi chiều sẽ có 5 thằng được cắt cử ra ngoài doanh trị để kiếm cây phân xanh. Chỉ tiêu mỗi thằng một ôm to. Ngay ……

Tiểu đoàn có một khu nhà bếp, khu này là khu vực dành cho các anh nuôi. Nói là anh nuôi chứ thực ra toàn các cô, có một anh to béo (bếp mà người nào cũng to béo) mang ……

Sau cái đêm được ướp mình trong mùi phân lợn sáng sau khi 3 hồi kẻng báo thức vừa vang lên tất cả trung đội ào ra nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Sáng đó không ăn uống gì ……