Friday, 14 May, 2021

Thẻ: linh tinh

Bây giờ, tôi có 1 chiếc điện thoại có thể lưu cả ngàn vạn tin nhắn. Nhưng lại ko tìm được ai để cùng nhắn tin nữa rồi…”. Một câu nói cũ nhưng khá nổi tiếng trên mạng, có lẽ xuất ……