Wednesday, 12 May, 2021

Thẻ: đèo cù mông

Tự nhiên thấy cái chủ đề này và ngay cái tên đèo Cù Mông…làm em nhớ lại chuyện xưa! Câu chuyện của em củng gắn liền với cái đèo này. Vào cái mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó em ……