Liên hệ Quản trị LolXao

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới các thành phần âm thầm phía sau con chữ (ôi rưng rưng xúc động quá) nếu các bạn thấy có gì cần góp ý để LoLXao trở nên tốt hơn thì gửi cho bọn mình biết nhé. Không hứa là sẽ cãi ngay lập tức nhưng chúng mình sẽ nghiên cứu để cho site trở nên tốt hơn. Đừng ngại góp ý cho bọn mình nhé, và nếu bạn có ý muốn ủng hộ những kẻ quản trị khốn khó này thì bọn mình xin hết sức hết sức (viết thêm lần nữa cho nó trở nên trầm trọng) biết ơn các bạn.